Hlavní menu:

Bookmark and Share

Obecné

Obecné

(21 článků)

16.12.2018, autor: Miloslav Marek, kategorie: Obecné
Misijní bonbónek

Misijní bonbónek

15.12.2017, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Obecné
Vše o adventu

Vše o adventu

Význam a původ adventní doby
09.12.2016, autor: Z. Legnerová, kategorie: Obecné
Rozsviťme hvězdu pro hospic!

Rozsviťme hvězdu pro hospic!

Vánoční sbírka pro Hospic sv. Štěpána

Nastává čas Vánoc. Nad Betlémem, kde se zrodil nový život, zazářila hvězda naděje.

V hospici se život často uzavírá. Rozzáří se hvězdy i zde?

Podpořit Hospic sv. Štěpána můžete na www.prohospic.cz.


04.12.2016, autor: ZdŠ, kategorie: Obecné
Symbolika adventního věnce

Symbolika adventního věnce

27.11.2016, autor: Z. Legnerová, kategorie: Obecné
Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova

v sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 hod. v DDKT

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých Litoměřice zve na

Adventní duchovní obnovu

Duchovní obnovu povede v sobotu 3. prosince 2016 od 14.00 hod. v DDKT P. Lukáš Bakajsa.

Program: Přednáška, beseda, možnost přistoupit ke svátosti smíření, ukončení mší sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha

10.05.2016, autor: Z. Legnerová, kategorie: Obecné
Začíná oprava kostela sv. Martina v Mlékojedech

Začíná oprava kostela sv. Martina v Mlékojedech

Podívejte se na fotografie
01.03.2015, autor: J.Szeliga, kategorie: Obecné
Postní neděle - jejich názvy

Postní neděle - jejich názvy

25.12.2014, autor: J.Szeliga, kategorie: Obecné
Přání

Přání

Ke stažení:2014_vanoce_cz_TISK-kopie-2.png, 1 MB

19.03.2014, autor: Z.Legnerová, kategorie: Obecné

DOTAZNÍK – ŽIVOT FARNOSTI LITOMĚŘICE

2.pokus

Milí spolufarníci,

nedopatřením došlo k chybě na webových stránkách a dotazník byl na stránkách umístěn v poškozeném formátu. Proto jste možná někteří nemohli včas dotazník vyplnit a odeslat. Za tuto chybu se velmi omlouvám. Na webové stránku umístím dotazník v použitelném formátu.

Z těchto důvodů prodlužujeme termín pro odevzdání nebo odeslání dotazníků do 30. března.

 

Zde si můžete stáhnout dotazník, vyplnit ho a zaslat na e-mailovou adresu farního úřadu

E-mail: farnost.litomerice@gmail.com

Nebo si dotazník vytiskněte a doručte ho na adresu naší farnosti:

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice

Mostecká 225/5

412 01 Litoměřice

Dotazník můžete i osobně vhodit do schránky farního úřadu.

Ke stažení:Dotaznik-pro-pot-65533-65533-eby-farnosti-Litom-65533-65533-rice.doc, 24 kB
Dotaznik-pro-pot-65533-65533-eby-farnosti-Litom-65533-65533-rice.docx, 11 kB
Dotaznik-pro-pot-65533-65533-eby-farnosti-Litom-65533-65533-rice.pdf, 70 kB

24.10.2013, autor: Jan Baxant, kategorie: Obecné

Pastýřská výzva před předčasnými parlamentními volbami 2013

Pojďme volit

.......účastnit se voleb je pro dospělého a tedy i svobodného člověka, občana země, ve které žije, příležitost vyjádřit se, využít Božího daru svobodného rozhodnutí a projevit vůli nést odpo-vědnost.

Celý článek ...
08.02.2013, autor: Jana Michálková, kategorie: Obecné
Biskup Jan Baxant navštíví u příležitosti Světového dne nemocných litoměřický hospic

Biskup Jan Baxant navštíví u příležitosti Světového dne nemocných litoměřický hospic

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštíví u příležitosti Světového dne nemocných, v den památky Panny Marie Lurdské 11. února, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Setká se s jeho pacienty a zaměstnanci a ve zdejší kapli bude sloužit pro nemocné a ošetřující od 14 hodin mši svatou.

Celý článek ...
26.09.2011, autor: R.D. Józef Szeliga, Václav Novák, kategorie: Obecné
Děkovná bohoslužba v rámci oslav 20. výročí Charity v litoměřické diecézi

Děkovná bohoslužba v rámci oslav 20. výročí Charity v litoměřické diecézi

Děkovnou bohoslužbou v 10.00 hodin vyvrcholily oslavy 20. výročí Charity v litoměřické diecézi. Mši svatou v děkanském kostele celebroval Mons. Pavel Posád, prezident Charity ČR, dále koncelebrovali P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR., generální vikář, P. ICLic. Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice, P. Mgr. Radek Jurnečka, P. Mgr. Pavel Procházka, P. Mgr. Bartoloměj Černý a P. Tomáš Genrt.

Celý článek ...
26.06.2011, autor: Marie Koscelníková, kategorie: Obecné
Mše svatá s poděkováním za uplynulý školní rok

Mše svatá s poděkováním za uplynulý školní rok

Mši svatou s poděkováním za uplynulý školní rok celebroval v neděli 19. června 2011  v kostele Všech svatých v Litoměřicích R.D. Józef Szeliga.

Celý článek ...
30.05.2011, autor: Jana Michálková, kategorie: Obecné
Biskup Jan Baxant předal Řády sv. Řehoře Velikého

Biskup Jan Baxant předal Řády sv. Řehoře Velikého

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant předal ve čtvrtek 19. května 2011 při mši svaté v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích dvě papežská vyznamenání Svatého otce Benedikta XVI.

Celý článek ...
25.04.2011, autor: Marie Koscelníková, kategorie: Obecné
Boží hod velikonoční

Boží hod velikonoční

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 24. dubna 2011 v kostele Všech svatých v Litoměřicích.

Celý článek ...
21.02.2011, autor: Jana Michálková, kategorie: Obecné
Sbírka Svatopetrský haléř 2011

Sbírka Svatopetrský haléř 2011

Při bohoslužbě v neděli 27. února 2011 bude kostelní sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. V loňském roce věnoval papež Benedikt XVI. z peněz získaných v této sbírce 25 000 EUR na pomoc lidem postiženým ničivou povodní v severních Čechách.

Celý článek ...
21.02.2011, autor: Richard Vocel, TS ČBK, kategorie: Obecné
Svátek Stolce svatého Petra

Svátek Stolce svatého Petra

Církev si dne 22. února připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. Jeho katedra – biskupský stolec – je dodnes uchovávána v Římě a tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice.

Celý článek ...
13.02.2011, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné
Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu, domů a bytů

Již za 40 dní se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů 2011, které patří mezi nejrozsáhlejší statistické zjišťování a dodává velmi cenné údaje.

P. Józef Szeliga nás vybízí, abychom i v tomto sčítání vyznali svoji víru v Boha tím, že uvedeme správné údaje v otázce své náboženské víry (a příslušnosti k římskokatolické církvi).

V následné tiskové zprávě se dozvíte, jak celý proces sčítání proběhne.

Celý článek ...
21.10.2010, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné
Nový litoměřický děkan

Nový litoměřický děkan

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant jmenoval R.D. ICLic. Mgr. Józefa Szeligu od 1. srpna 2010 novým děkanem Římskokatolické farnosti – děkanství u Všech svatých v Litoměřicích. Zároveň ho také jmenoval okrskovým vikářem litoměřickým a ústeckým.

Celý článek ...
21.10.2010, autor: Milan Mareš, Václav Novák, kategorie: Obecné

Reportáž z rozloučení s P. Szeligou v předchozí farnosti

Rozloučení s otcem Józefem se zúčastnila celá farnost - kostel Nanebevzetí Panny Marie zcela zaplněn. V homilii zmínil otec Józef smutnou situaci těch, kteří jsou zamilováni sami do sebe. Ten, kdo ale má opravdovou touhu Boha nalézt, ten to s pomocí Boží dokáže. "Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." (Jan 20,29).

Celý článek ...

» Všechny kategorie článků


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017