Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Dominikánský kostel sv. Jakuba

Původně minoritský, připomínán prvně roku 1233, v dnešní podobě pozdně barokní z let 1730 – 40 (O. Broggio), vysvěcen roku 1750.

Když Josef II. zrušil roku 1788 v Litoměřicích klášter minoritů, byli sem přesunuti dominikáni, kteří měli původně klášter v Krajské ulici u kostela sv. Michala, který byl v té době také zrušen.

Hlavní oltář je rokokový z roku 1769, mramorářská práce J. Hennevogela. Oltářní obraz z roku 1718 od A. Kerna znázorňuje smrt svatého Jakuba.

Boční oltáře nesou zasvěcení Panny Marie Růžencové, svatého Dominika, svatého Tomáše Akvinského, svatého Jana Nepomuckého, svaté Anny a svatého Vincence.

Varhany jsou novodobé z první poloviny 20 století od firmy Rieger-Kloss z Krnova. Mají dva manuály a 19 rejstříků.

Autor: J. Pulda

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017