Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.02.2011, autor: Aleš Pištora, TS ČBK, kategorie: Pozvánky

Zahájení roku svaté Anežky České

Zahájení roku svaté Anežky České


Od narození dcery českého krále Přemysla Otakara I. si letos připomínáme 800 let.
Životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam této mimořádné postavy našich dějin je v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnost. Její osobnost a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její svatořečení nejenom časově (12. listopadu 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality.

K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních. Tím, kdo stojí oslavám nejblíže, je kromě Arcibiskupství pražského také Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, mužský řád, který vznikl ze špitálního bratrstva založeného právě sv. Anežkou.

Součástí oslav, které začínají v den, kdy si připomínáme úmrtí sv. Anežky, budou také koncerty duchovní hudby či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK.

Celý svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem "Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice", která bude v prostorách kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze.

Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách speciálně určených tomuto roku.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017