Hlavní menu:

Bookmark and Share
13.04.2014, autor: M.Hrdina, Z. Legnerová, kategorie: Stalo se

Vyhodnocení dotazníku “Život farností Litoměřice”

Krátké shrnutí výstupů a podnětů

Vyhodnocení údajů z dotazníku “Život farností Litoměřice”

Respondenti odevzdali celkem 59 vyplněných dotazníků. Nejvíce zastoupená byla věková kategorie 26-40 let (29 dotazníků).

Druhou nejčastější skupinou jsou senioři - 61 a více let.

Více se zapojily ženy – 30 žen, 23 mužů.

Významná většina respondentů má děti (45) a žije ve vztahu.

Dotazník převážně vyplnili účastníci nedělních bohoslužeb, kteří občas chodí i ve všední den.

Většina respondentů se účastní mše svaté v děkanském kostele. Nezanedbatelná část však navštěvuje více kostelů (katedrálu nebo jiné v okolí). Čas bohoslužeb je pro drtivou většinu vyhovující.

Katechezi pro děti během mše svaté by uvítala třetina, velká část respondentů na otázku neodpověděla. Ochotu podílet se na katechezi pro děti projevilo 15 farníků.

Více než polovina dotazovaných by uvítala doprovod bohoslužeb chrámovým sborem, scholou a také mše svaté zaměřené na děti. Pro část farníků je zajímavá i tichá mše (bez varhan).

Z dalších aktivit farníci nejvíce navštěvují křížovou cestu a duchovní obnovu.

O biblické hodiny, přednášky a farní dny má zájem kolem 22 dotazovaných. O vzdělávací aktivity mají zájem i senioři. Vítány by byly častější adorace.

Různých společenství se účastní 25 farníků. Většina respondentů z řad mládeže navštěvuje společenství.

Jedenadvacet farníkú projevilo zájem o setkávání, nemají však příležitost.

Nejčastěji uváděným zdrojem informací jsou ohlášky, na druhém místě byly uvedeny webové stránky farnosti, které sledují i farníci senioři.

 

Zpracoval M. Hrdina


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017