Hlavní menu:

Bookmark and Share
14.06.2013, autor: Edith Kroupová, kategorie: Stalo se

Voda opadla, pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Humanitární sklad v Litoměřicích stále navštěvují obyvatelé z Litoměřic a okolních zatopených obcí. Materiální pomoc zde čerpají také další charity v litoměřické diecézi a ostatní neziskové organizace. „V současné době máme všeho dostatek. Vyzíváme postižené občany, aby se nebáli přijít do skladu v případě potřeby opakovaně. Přeplněn je také charitní šatník,“ uvedla Adéla Trochtová, vedoucí humanitárního skladu  DCH Litoměřice.

Humanitární sklad je přeplněn.

Sklad je zásoben nejen soukromými dárci, ale také prostřednictvím firem. Sbírky vyhlásily také obce a charity v litoměřické diecézi. Oblastní charita Most zajistila dary od společností Korunní, s.r.o., Kofola, a.s., Tron, a.s., Billa, s.r.o., Vše za 39,-Kč, s.r.o., Anglo česká s.r.o., Ontex CZ s.r.o., Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s, městských úřadů Jirkova a Litvínova a magistrátů města Mostu a Chomutova. Pomohli také občané měst Osek, Most, Litvínov, Jirkov a Chomutov.

 

Při vyklízení zatopených domácností pomáhají dobrovolníci z Charity Zábřeh, kterých si místní obyvatele nemohou vynachválit. „Vůbec jsme nevěřili, že by nám někdo mohl pomoci. Nevěděli jsme, kde začít. Zachránili nás,“ děkovala zatopená paní ze Želetické ulice v Litoměřicích.

Charitní dobrovolníci

Ve středu zahájila DCH Litoměřice monitoring zatopených oblastí. Během tří dnů prošly dvoučlenné týmy charitních pracovníků obce Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Litoměřice.

Monitoring zatopených oblastí

Na povodňovém kontě Charity ČR se v tuto chvíli shromáždilo 5.626.945,- Kč a lidé zaslali 12 673 DMS (předběžné údaje). Z vlastních zdrojů již dříve uvolnila Charita ČR 2,62 milionu korun.

 

„Děkujeme všem, kdo už na sbírku přispěli. Z vašich darů pomůžeme těm nejpotřebnějším – lidem starším, osamělým, sociálně slabším, kteří nemohou nebo nedokáží opravit své domovy svépomocí. Děkujeme také dobrovolníkům, soukromníkům a firmám, které nám nabídly své služby,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

 

Mezi firmy, které Charitě ČR poskytly dar nebo své služby patří T-Mobile, Nadace České spořitelny, Skanska nebo DHL. Finanční dar věnovala také Náboženská matice, část prostředků na pomoc jde i z Tříkrálové sbírky. (Více: http://povodne.charita.cz/pomahaji-s-nami/).

 

Na webu povodne.charita.cz  najdou zájemci praktické návody, jak zvládat situaci po opadnutí vody, jednat s pojišťovnou, používat vysoušeče nebo chránit své zdraví.

Kontakty:

Koordinátor charitní povodňové pomoci v litoměřické diecézi: Roman Striženec – tel.: 603 943 233
Humanitární sklad
: Adéla Trochtová – tel.: 603 175 785
Evakuační centra v Litoměřicích
: Pavel Szymanski – tel.: 731 626 107
PR DCH Litoměřice:
Edith Kroupová – tel.: 731 534 100
Koordinátorka Dobrovolnického centra DCH Litoměřice: Veronika Vedejová – tel.:734 435 168

Sbírkové konto - číslo účtu:
11998822/0800 u České spořitelny, VS 906

D Ě K U J E M E !


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017