Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.04.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pořad bohoslužeb

Velikonoční bohoslužby 2022

Velikonoční bohoslužby 2022

ve farním obvodu Litoměřice

Květná neděle (10. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

9.00 hod. mše svatá s žehnáním ratolestí (zahájení v kostele sv. Ludmily)

18.00 hod.   mše svatá

katedrála sv. Štěpána

10.00 hod. mše svatá s žehnáním ratolestí

kostel sv. Mikuláše, Velké Žernoseky

15.00 hod.  mše sv. s žehnáním ratolestí

kostel sv. Vojtěcha, Počaply

15.00 hod. mše sv. s žehnáním ratolestí

Pondělí Svatého týdne (11. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

18.00 hod.   mše sv.

Úterý Svatého týdne (12. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

18.00 hod.   mše sv.

Středa Svatého týdne (13. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

18.00 hod.   mše sv.

Zelený čtvrtek (14. dubna)

katedrála sv. Štěpána

9.00 hod.   Missa chrismatis

18.00 hod. mše svatá na památku Večeře Páně

Velký pátek (15. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

7.30 hod. temné hodinky (modlitba se čtením a ranní chvály)

15.00 hod.   křížová cesta

katedrála sv. Štěpána

18.00 hod.  Památka umučení Páně

Bílá sobota (16. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

7.30 hod. temné hodinky (modlitba se čtením a ranní chvály)

9.00 - 18.00 hod.  adorace u Božího hrobu

katedrála sv. Štěpána

20.00 hod.    Velikonoční vigilie

Hod Boží velikonoční (17. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

9.00 hod. mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

18.00 hod. mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

katedrála sv. Štěpána

10.00 hod. mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

kaple Domova pro seniory na Dómském pahorku

10.30 hod.  mše sv. ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

kostel sv. Vojtěcha,  Počaply

15.00 hod.  mše sv. ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

kostel sv. Mikuláše, Velké Žernoseky

15.00 hod. mše sv. ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí velikonoční (18. dubna)

děkanský kostel Všech svatých

9.00 hod.      mše sv.

18.00 hod.     mše sv.

kaple sv. Zdislavy, Domov sv. Zdislavy

14.30 hod.    mše sv.

Ke stažení: Velikonoční bohoslužby v děkanském kostele Všech svatých, 647 kB; Velikonoční bohoslužby ve farním obvodu Litoměřice, 191 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017