Hlavní menu:

Bookmark and Share
07.04.2015, autor: Z. Legnerová, Z. Kirbsová, kategorie: Pozvánky

VÝSTAVKA STARÝCH FOTOGRAFIÍ - Noc kostelů

Prosba – ke všem farníkům:

Prosba – ke všem farníkům:

VÝSTAVKA STARÝCH FOTOGRAFIÍ

Milí farníci, pokud vlastníte staré fotografie týkající se života farnosti Všech svatých v Litoměřicích - kněží, kteří zde sloužili, nebo památeční fotografie z Vašeho prvního sv. přijímání, křtu, biřmování či fotografie jiných událostí, spojených s tímto kostelem - Vás všechny prosím o laskavé zapůjčení těchto fotografií.

Jejich kopie by byly s Vaším svolením použity k výstavce, kterou bych ráda připravila pro tento kostel na letošní ročník Noci kostelů, která se koná dne 29. 5. 2015. Výstavka by mohla být umístěna v našem kostele trvale.

Fotografie můžete předávat mně nebo otci Józefu Szeligovi. Dobré bude, když připojíte na lístku informaci, kdo na fotografii je, kdy (alespoň přibližně) byla fotografie pořízena a kdo ji zapůjčuje. Fotografie v pořádku vrátím.

Moc Vám děkuji za ochotu a pomoc, které si velmi vážím.

Zdeňka Kirbsová, koordinátorka Noci kostelů ve farnosti Všech svatých v Litoměřicích. Tel. 774 335 448, email: zecko@email.cz


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017