Hlavní menu:

Bookmark and Share
14.06.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Stalo se

Udělování svátosti biřmování

v děkanském kostele Všech svatých

V pátek 11. června 2021 o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přijalo z rukou Mons. Jana Baxanta v děkanském kostele Všech svatých 11 mladých křesťanů svátost biřmování. Někdy bývá také nazývána "svátost křesťanské dospělosti", kterou člověk říká ano svému křtu, přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře.

Svátost biřmování je posilou pro křesťana, aby dokázal svým životem svědčit o Boží lásce lidem, s nimiž se bude na životních cestách setkávat. Církev věří, že biřmovaný člověk dostává okamžikem biřmování dar Ducha svatého, aby v sobě rozvíjel křestní milost. Tato nepřerušená tradice nalézá na Východě i na západě svůj základ v Písmu svatém.

Vkládání rukou je symbolem předávání moci a je pokládáno v katolické tradici za prvopočátek svátosti biřmování. Svátost biřmování je také, stejně jako křest, nezrušitelným znamením. Svátost biřmovaného dokonaleji spojuje s církví, obdařuje ho zvláštní silou. Dotyčný je povolán k prorocké službě v církvi, aby hlásal radostnou zvěst všem lidem. K této službě biřmovanec dostává i rozmanité duchovní dary, které mu pomáhají uskutečnit jeho povolání.

 

Fotografie za slavnosti na webu Člověk a víra.

15.06.2021 06:00

Biřmování 2021

Biřmování 2021

autor: Barbora Viktorinová

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017