Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.06.2019, autor: Mirek Zimmer, kategorie: Stalo se

Slavnost seslání Ducha sv.

Stanul (Ježíš) mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpouštěny nejsou."

Také v našem kostele znělo v neděli 16.června na Slavnost Seslání Ducha svatého Janovo evangelium. A také čtení ze Skutků apoštolů a z prvního listu sv.apoštola Pavla Korinťanům. Dějiny církve jsou dějinami jazyka Ducha svatého. Duch svatý naplnil srdce a lidé mluvili jazykem lásky, kterému rozumí každý člověk. Dar, který vdechnul Ježíš na apoštoly, je darem zásadním, neboť dary jsou rozmanité, ale je pouze jeden Duch, stejně jako je jedno tělo...

16.06.2019

Seslání Ducha sv. 2019

Seslání Ducha sv. 2019

autor: Mirek Zimmer

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017