Hlavní menu:

Bookmark and Share
22.11.2013, kategorie: Farní rada

Setkání farní rady

18.11. 2013

Setkání farní rady dne 18.11. 2013

 

 

Předsedající: P. Józef Szeliga

Přítomni: J. Leníková, J. Landa, M. Kirschnerová, Z. Legnerová, S. Hakl,

J. Svobodová, M. Münster

Omluveni: J. Zadražil, M. Hrdina, M. Marková

 

Program:

* P. Józef informoval o událostech ve farnosti v říjnu - listopadu: 1. Kněžské svěcení Jiřího Smolka - významný, krásný den pro celou farnost. 2. Byla dokončena první etapa oprav kostela v Mlékojedech, příští rok bude pokračovat oprava sakristie a fasády, v třetí fází se bude opravovat věž. 3. Byly opraveny svody dešťové vody na kostele Všech svatých. 4. Částečné majetkové narovnání mezi státem a církvemi - naše farnost už má potřebnou dokumentaci hotovou.

 

* Adventní duchovní obnovu povede P. Zemek, koná se v sobotu 14.12. 2013 od 14.00 hod.

 

* Hledáme dárce vánočních stromků do kostela.

 

* Vánoční úklid a výzdoba kostela Všech svatých se bude konat 21.12. 2013 od 9.00 hod.

 

* Setkání se sv. Mikulášem bude 6.12. 2013 od 16.30 hod. v kostele Všech svatých. Organizuje M. Münster. Balíčky pro děti přinesou rodiče.

 

* P. Józef koupil pro farní scholu el. klávesy, vysavač na úklid kostela.

 

* Návrh: Uspořádat zpívání dětí u jesliček během vánoční doby.

 

* Příští setkání FR se uskuteční 27.1. 2014 v 19.00 hod. na faře.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017