Hlavní menu:

Bookmark and Share
27.08.2013, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Farní rada

Setkání farní rady dne 26.8.2013

Setkání farní rady dne 26.8.2013

 • P. Józef informoval o přestavbě vstupu do budovy fary v Mostecké ulici (bezbariérový vstup).
 • Hlavní úkoly v období září - říjen 2013: výuka náboženství, kněžské svěcení a primice Jiřího Smolka - 26. a 27.10. 2013.
 • Výuka náboženství: P. Józef dohodnul s p. Kirbsem využívání místností v DDKT k výuce náboženství. Smluvně bude ujednáno v prvním zářijovém týdnu (do smlouvy by měly také zahrnout podmínky pro používání zahrady).
 • Odměna pro katechetky:
  • Usnesení FR:  Farnost je schopná platit z farního rozpočtu 500,-Kč měsíčně pro každou z katechetek, ostatní pokryje příspěvek od rodičů.
  • Příspěvek od rodičů na výuku náboženství bude činit 200,- Kč na pololetí, za druhé dítě z rodiny pak polovinu,  třetí dítě a další bez polatku.
 • Kněžské svěcení Jiřího Smolka bude v sobotu 26.10. 2013 v katedrále sv. Štěpána, primice v Děkanském kostele Všech svatých v neděli 27.10. 2013. Je třeba zajistit více květinové výzdoby, sbor, občerstvení před kostelem (koláčky) aj.
 • Úkoly:
  1. Připravit podzimní dotazník na zjištění všech aktivit ve farnosti a preferencí farníků.
  2. Během září se začne v obou litoměřických kostelech sjednocovat chování věřících při liturgii.
  3. Pan J. Landa organizuje lektory.
  • P. Józef přečetl statistiku křtů, pohřbů a jiných farních aktivit za rok 2012 (bude zveřejněna na webu farnosti).
  • Finanční příspěvky pro farnost je možné darovat přímo na účet farnosti, podrobnosti včetně čísla účtu jsou zveřejněné na webových stránkách.
  • V pondělí 16.9. 2013 bude farní pouť v kostele sv. Ludmily. Paní Hampton přede mší sv. uspořádá přehlídku krojů.
  • Příští setkání FR se koná dne 23.9. 2013 od 19 do 21 hod.

   


  Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017