Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.10.2013, autor: Zuzana Legnerová, kategorie: Stalo se

Primiční mše Jiřího Smolka

27.10.2013, Děkanský kostel Všech svatých

 

V neděli 27.10. jsme byli svědky primiční mše svaté, kterou se svými spolubratry sloužil čerstvě vysvěcený,  nyní už kněz, Jiří Smolek.

Po mnoha letech zažili Litoměřičané kněžské svěcení (v sobotu 26.10. v katedrále sv. Štěpána) a také primici - v neděli v kostele Všech svatých. Málokdo si nechal tuto slávu ujít. Svojí modlitbou přišlo Jiřího Smolka podpořit velké množství farníků a věřících.

Jiří vyrůstal v naší farnosti a pro mnohé z nás je jeho tichá, pokojná a pokorná osobnost velkou posilou a inspirací. Děkujeme mu za jeho odvahu, odpovědět na Boží volání a za rozhodnutí pro službu Bohu, věřícím a církvi. Budeme ho i nadále doprovázet modlitbou, přejeme mu dostatek síly, odhodlání , odvahy i pokory přijímat Boží vůli, vyprošujeme mu Boží požehnání  a milost k tak náročné službě. Přejeme mu, aby mohl prožívat  zve své služby radost a vděčnost.

 

 

O životě Jiřího Smolka

Životopis

Narodil jsem se 5. ledna 1981 v Litoměřicích do rodiny Tomáše Smolka a Věry Smolkové, roz. Veselé. Ke dvěma starším sourozencům, Monice a Tomášovi, po mně přibyli ještě další tři: Martin, Marie a Veronika.

Po pěti třídách ZŠ jsem vstoupil na litoměřické Gymnázium Jos. Jungmanna. V r. 1993 si Pán povolal k sobě mou maminku Věru. Na její přání roli manželky a mamky v naší rodině převzala Ludmila roz. Bogarová z jižní Moravy. Brzy se narodili poslední dva sourozenci – Josef a Ludmila. V letech 1997 – 1998 jsem mohl být hostem u tety a strýce v bavorské vesničce Parkstein a navštěvovat Augustinus-Gymnasium ve Weidenu (Oberpfalz). Po maturitě v r. 2000 jsem nastoupil na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obory hudební výchova a němčina. Rok na to jsem v rámci programu Erasmus-Sokrates absolvoval dva semestry na Enst-Moritz-Arndt-Universität v severoněmeckém Greifsvaldu. Po uzavření druhého ročníku jsem studium na PdF UP přerušil a vstoupil do Teologického konviktu v Olomouci – nultého ročníku kněžského semináře. Na PdF už jsem se nevrátil. Začal jsem studovat katolickou teologii a formaci jako kandidát kněžství jsem získával v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V této době jsem na několik let převzal náčelnickou štafetu letních táborů Matěj pro děti z Litoměřic a okolí. Po absolvování studií jsem byl vysvěcen v r. 2009 na jáhna a nastoupil do farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Po roční praxi v pastoraci jsem po dohodě s biskupem odešel na čas do kláštera cisterciáků přísné observance (trapisté) v Novém Dvoře. Zde jsem strávil 14 měsíců. Po návratu jsem pokračoval v jáhenské službě v Ústí nad Labem. 26. 10. 2013 jsem byl v litoměřické katedrále vysvěcen na kněze a současně přijal ustanovení jako kaplan pro farnost, kde jsem doposud působil jako jáhen.

 

 

odkaz na fotogalerii litoměřického biskupství ze svěcení 26.10.

27.10.2013 09:00

Primiční mše Jiřího Smolka, 27.10.2013

Primiční mše Jiřího Smolka, 27.10.2013
Děkanský kostel Všech svatých

7.11. Připadány nové fotografie

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017