Hlavní menu:

Bookmark and Share
03.07.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

Pozvánka na pěší pouť

k Božímu milosrdenství

Už 11 let organizují pallotini pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Letos se kvůli pandemii tato hromadná pouť neuskuteční. Nic však není ztraceno. Řeholníci vyzývají poutníky, aby si pouť k „Božímu milosrdenství“ zorganizovali sami v menších skupinkách.

Otcové pallotini letos proto zvou k pěšímu putování křížem krážem po celé České republice, která potřebuje Boží milosrdenství. A každý si ji může „ušít na svou míru“. Letošní pouť nemá žádné limity, kterými by ji někdo ohraničoval. Nejsou dány počty kilometrů, osob termín, trasa ani čas, který poutníci na cestě stráví. Vedle vlastní míry se však mají poutníci zaměřit ještě na „Boží míru“, kterou je Boží milosrdenství a milosti vymodlené pro sebe a ostatní.

„Stanovme si proto úmysl pouti. Prosme při tom za milosrdenství pro nás pro všechny: pro kolemjdoucí i za ty, kteří z různých důvodů zůstali stát. Potkáme zase hodně lidí, i za ně se přimlouvejme. Buďme ale při pouti ohleduplní. Ano, jako poutníci máme právo poprosit o vodu, kus místa pro rozložení stanů, o lavor k umývání. Je důležité, abychom to dělali citlivě a s úctou k druhému člověku. Ptejme se: nebude vám vadit…? Pouť je totiž „superpřenašečem“ - kéž přenášíme lásku a radostnou zvěst o Milosrdném Bohu, nikoli nějaké koronaviry,“ radí na stránkách www.pout.cz kněží pallotini.

Ke stažení: Pěší pouť k Božímu milosrdenství 2020, 400 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017