Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.03.2023, autor: Mirek Zimmer, kategorie: Stalo se

Pomazání nemocných a přání P. Józefovi

Oním příběhem bylo uzdravení člověka slepého od narození. Ježíšův čin nebyl po chuti farizeům, vždyť někteří z nich rozhlašovali, že „ten člověk (Ježíš) je hříšník. „Zda je hříšník nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím,“ odpověděl jim uzdravený, který uvěřil v Syna člověka.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Malý princ Saint-Exupéryho). Kdo se nad druhým povyšuje a pohoršuje, by měl obrátit pozornost i na sebe. Pyšný pohled překrucuje skutečnost. Kristus je světlem, v němž můžeme jasně vidět sami sebe i ostatní.

V průběhu mše sv. udělil P. Józef svátost nemocných, kterou může přijmout nejen nemocný, ale i ten, koho čeká třeba závažnější léčebný či chirurgický zákrok, a také člověk nad 60 let. Spočívá v pomazání posvátným olejem na čele a na rukou. Skrze Ducha svatého jde o posilu duše, pro pokoj a odvahu nést spolu s Kristem těžkosti a útrapy.

V závěru nedělní bohoslužby pogratulovali zástupci farníků Marie Mazancová a Petr Matuška otci Józefovi k svátku. „Děkujeme za vše, co pro nás děláte, jste naší velkou oporou,“ zněla slova díků, k nimž se připojuje celé farní společenství. A nezapomnělo se ani na dalšího z přítomných Pepíků – Josefa Adamce, který zároveň se svátkem slavil v ten den i své narozeniny!

Oním příběhem bylo uzdravení člověka slepého od narození. Ježíšův čin nebyl po chuti farizeům, vždyť někteří z nich rozhlašovali, že „ten člověk (Ježíš) je hříšník. „Zda je hříšník nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím,“ odpověděl jim uzdravený, který uvěřil v Syna člověka.
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Malý princ Saint-Exupéryho). Kdo se nad druhým povyšuje a pohoršuje, by měl obrátit pozornost i na sebe. Pyšný pohled překrucuje skutečnost. Kristus je světlem, v němž můžeme jasně vidět sami sebe i ostatní.
V průběhu mše sv. udělil P. Józef svátost nemocných, kterou může přijmout nejen nemocný, ale i ten, koho čeká třeba závažnější léčebný či chirurgický zákrok, a také člověk nad 60 let. Spočívá v pomazání posvátným olejem na čele a na rukou. Skrze Ducha svatého jde o posilu duše, pro pokoj a odvahu nést spolu s Kristem těžkosti a útrapy.
V závěru nedělní bohoslužby pogratulovali zástupci farníků Marie Mazancová a Petr Matuška otci Józefovi k svátku. „Děkujeme za vše, co pro nás děláte, jste naší velkou oporou,“ zněla slova díků, k nimž se připojuje celé farní společenství. A nezapomnělo se ani na dalšího z přítomných Pepíků – Josefa Adamce, který zároveň se svátkem slavil v ten den i své narozeniny!

 

 

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017