Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.05.2013, autor: Zuzana Legnerová, kategorie: Pozvánky

Podrobný program Noci kostelů 2013

katedrála sv. Štěpána 18 23

18.00 – 19.00          Volná prohlídka

19.00 – 20.00          Koncert sbor Páni kluci

20.00 – 21.00          Přednáška - Mgr. P. Jiří Hladík O.Cr.

21.00 – 22.00          Prohlídka sákristie

22.00 – 23.00          Prohlídka varhan

Dómské nám.,  www.svaty-stepan.cz

 

kostel Všech svatých 18 24

18.00 – 18.45          Zahájení - Mše svatá

19.00 – 20.00          Svátosti – Světlo na cestu (program mladých)

20.30 – 21.00          Varhanní koncert a prohlídka varhan

21.00 – 22.00          Koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx

22.00 – 23.00          Četba starozákonních textů – Dar poznání, varhanní hudba

23.00 – 23.45          Vystoupení vokálního seskupení Appendix

23.45 – 24.00          Závěrečná modlitba s požehnáním. Uzavření kostela

 

Po celou dobu programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela (s ohledem na Mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.

Mírové nám., www.farnost-litomerice.cz

 

kostel sv. Vojtěcha 18 23

18 .00 – 19.00         Volná prohlídka s komentářem

19.00  – 19.30         Koncert - varhanní hudba, viola

19.30 –  20.30         Prohlídka varhan

20.30 –  21.00         Páni kluci – koncert komorníhu sboru

21.00 –  23.00         Volná prohlídka

Vojtěšská ul., www.farnost-litomerice.cz

 

kostel sv. Jakuba 18 21

18.00 – 21.00          Duchovní  program

Dominikánské nám., www.farnost-litomerice.cz

 

kostel sv. Ludmily 18 23

18.00 – 23.00          Meditační zákoutí, zapojte svoje smysly – výtvarné a jiné aktivity

18.30                       Stvoření - čtení, flétnové duo

19.00                       Píseň písní - čtení z písma , taneční vystoupení

19.30                       Hudba starých varhan

20.30                       Litoměřická schola – hudba mladých

21.00                       Hudba starých varhan

22.00                       Prorok - čtení,  klavírní melodie

23.00                       Uzavření kostela

Kapucínské  nám., www.farnost-litomerice.cz

 

kaple sv. Jana  Křtitele 18 22

18.00 – 22.00          Volná prohlídka

Máchova ul., www.farnost-litomerice.cz

 

kaple sv. Štěpána, Hospic 16 24

16.00 - 19.00           dětské odpoledne

19.00                       koncert skupiny Šavlozubý po nožky, trio absurdního folku

19.00 - 23.00           Stopy světla, stopy lásky- přijďte zapálit svíčku, napsat jméno, v modlitbě odevzdat Bohu ty, které jste měli rádi a kteří už tu s námi fyzicky nejsou.,

23.00 - 24.00         Slavnost odevzdání - každého, jehož stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli.

Rybářské nám., www.hospiclitomerice.cz

 

kostel sv. Václava, pravoslavná církev 18 24

Kostel bude otevřen k prohlídce a rozhovoru.

Svatováclavská ul., www.pravoslavi-litomerice.cz

 

Červený kostel, Bratrská jednota baptistů 18 24

Prohlídka kostela s průběžným programem pro děti

Pražská ul., www.bjbltm.cz

 

modlitebna Církve adventistů sedmého dne 18 2

Putování do zaslíbené země (biblická hra pro děti od 3 do 7 let a od 8 do 12 let), koncert křesťanské skupiny z Hradce Králové, čtení textů z Bible, ztišení (prezentace provázená hudbou a texty sv. Písma), koncert křesťanské skupiny z Hradce Králové, poslech známých křesťanských melodií a písní

Máchova 16,  http://litomerice.casd.cz

 

modlitebna Církve československé husitské 18 24

prohlídka modlitebny, program pro děti

Alšova 7, www.husiti-litomerice.cz

 

kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice 18 – 23

hlas zvonu, varhany, hudební program, volná prohlídka

Žitenice


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017