Hlavní menu:

Bookmark and Share
24.10.2013, autor: Jan Baxant, kategorie: Obecné

Pastýřská výzva před předčasnými parlamentními volbami 2013

Pojďme volit

 

Bratři a sestry,
účastnit se voleb je pro dospělého a tedy i svobodného člověka, občana země, ve které žije, příležitost vyjádřit se, využít Božího daru svobodného rozhodnutí a projevit vůli nést odpo-vědnost. Blížící se volby nám všem tuto možnost poskytují. Využijme ji!

Neočekávejte ode mne, bratři a sestry, přímý pokyn, které politické straně nebo uskupení byste měli dát svůj hlas. Vstoupil bych do výsostného prostoru vaší svobody, což považuji za nedůstojné i nepřípustné. Co mohu a chci poskytnout těm, kteří žádají radu v hledání a při výběru své vlastní volby, je, že nám křesťanům by vodítkem měl být křesťanský program, křesťanské zásady politického programu toho kterého politického subjektu a zřetelný křes-ťanský život těch, kteří na kandidátních listinách těchto subjektů jsou uvedeni.

Ujišťuji vás, že ti, kteří by nás lákali svými sliby vybudování „ráje na zemi“, nesledují skuteč-né naše dobro a dobro druhých lidí, protože ráj na zemi byl jednou provždy prvními lidmi ztracen. Křesťanská pravidla života nás vedou spíše opačným směrem: vybízejí ke skromněj-šímu životnímu stylu a k větší pozornosti vůči potřebným, nedospělým, starým, nemocným, zraněným a opomíjeným našim bližním. Nikoliv luxusem, ale upřímnou péčí o druhé lidi, byť by to bylo za cenu sebezáporu, připravujeme šťastnější budoucnost.

Kéž nás všechny v těchto volebních dnech na přímluvu Panny Marie provází Boží požehnání.

+ Jan


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017