Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.08.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 8. srpna 2021

DEVATENÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 8. srpna 2021
DEVATENÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DEVATENÁCTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • v úterý svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
  • ve středu památka sv. Kláry, panny
  • ve čtvrtek památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
  • v pátek památka svatých Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
  • v sobotu památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Příští neděli bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
  1. V sobotu 18. září v 11.00 hod. se na Tetíně koná Národní pouť ke cti sv. Ludmily. Naše farnost nabízí poutní zájezd. Přihlašovat se můžete u pana Alexy nebo u P. Józefa. Podrobnosti najdete na plakátku.
  2. Příští neděli bude žehnání bylin a květin. Prosím, přineste si je k požehnání.
  3. Sbírka minulou neděli činila 5.186,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017