Hlavní menu:

Bookmark and Share
09.03.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 8. března 2020

Druhá neděle postní

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 8. března 2020 – Druhá neděle postní

Dnes prožíváme druhou neděli postní, zvanou Reminiscere - podle vstupní antifony “Reminiscere miserationum tuarum, Domine” - Pane, rozpomeň se na své slitování, na své milosrdenství.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v pondělí připomínku sv. Františky Římské, řeholnice
  • v úterý připomínku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
  • v pátek Výroční den zvolení papeže Františka
  • Příští neděle bude třetí neděle postní.

 

1.  V postní době se každý pátek  modlíme růženec již od 17.00 hod. Křížovou cestu v pátek 13. března od 17.30 hod. povede skupina mládeže, která se připravuje na biřmování. Hned po křížové cestě následuje mše svatá bez promluvy. Tento pátek bude mše sv. obětována za Svatého otce Františka.

2.  V sobotu jsme zváni na postní duchovní obnovu. Zahájíme ji ve 14.00 hod. v DDKT, povede ji P. Radek Vašinek z Hrádku nad Nisou.

3.  Misijní klubko dětí zve děti a jejich rodiče na modlitbu růžence. V postní době

se klubko schází každou sobotu v 17.00 hod. v kapli DDKT.  Modlí se na úmysly dětí a za obnovu rodin v naší farnosti. Forma modlitby je přizpůsobena dětem.

4.  V pátek 20. března od 17 hod. se bude v našem kostele konat Den pro Pána. Je třeba zajistit na 24 hodin služby. Prosím vás o pomoc, můžete se zapisovat do rozpisu služeb vzadu u kropenky.

5.  Zápis z ustavující schůze farní rady a ohlášky jsou na nástěnce v kostele. Ohlášky jsou také vzadu u kropenky.

6.  Na sobotu 4. dubna plánujeme společnou návštěvu výstavy "Krásné madony"

v pražském Anežském klášteře. Bližší informace u paní MUDr. Jany Svobodové.

Sbírka minulou neděli činila  4.851,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.   P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017