Hlavní menu:

Bookmark and Share
09.09.2019, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 8.9. 2019

TŘIADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 8.9. 2019 – TŘIADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme dvacátou třetí neděli v mezidobí.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pondělí památku sv. Petra Klavera, kněze
 • v úterý památku blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka
 • ve čtvrtek památku Jména Panny Marie
 • v pátek památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • v sobotu svátek Povýšení svatého kříže
 • Příští neděle bude 24. neděle v mezidobí.
 1. Dnes v 15 hod. vás zvu do kostela Narození Panny Marie v Libochovanech na poutní mši svatou. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Smolek.
 2. Ve středu 11.9. 2019 vzpomeneme patnácté výročí mučednické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka.
 3. V sobotu v 10 hod. budou do kostela Všech svatých přivezeny ostatky sv. Ludmily. V neděli po ranní mši sv. bude možné tyto ostatky uctít, poté budou v průvodu přeneseny do kostela sv. Ludmily a vystaveny k uctění. Od 15 hod. budou u nich členové Hradní stráže z Prahy držet čestnou stráž.
 4. Rodiče prosím, aby přihlašovali své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou vzadu u kropenky, v elektronické podobě na webových stránkách farnosti. Výuka bude probíhat ve čtvrtek odpoledne v DDKT  od 19.září 2019.
 5. Od září 2019 zahajujeme v naší farnosti přípravu na přijetí svátosti biřmování. Mládež od 14 let i starší zájemci se přihlašují u P. Józefa. První setkání bude 24.9.2019 na faře.

Sbírka minulou neděli činila  5.934,- Kč.  Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017