Hlavní menu:

Bookmark and Share
11.05.2017, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 7. 5. 2017 - ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, DEN MODLITEB ZA KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle  7. 5. 2017 - ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, DEN MODLITEB ZA KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • V pondělí památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  • v pátek památku sv. Nerea a Achillea, mučedníků, také památku sv. Pankráce, mučedníka
  • v sobotu památku Panny Marie Fatimské
  • Příští neděle bude  PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

  1. 1. Vedoucí z Litoměřic a Turnova zvou děti od 6 do 15 let na dětský letní tábor. Bližší údaje  jsou na nástěnce a na webových stránkách farnosti.
  2. 2. V sobotu  24.6. 2017 přijme v litoměřické katedrále jáhen Jiří Landa kněžské svěcení. V neděli 25.6. bude sloužit v  kostele Všech svatých primiční mši sv.  Bylo by hezké, kdyby od rodné farnosti dostal dárek na památku (např. mešní kalich).  Kdo by chtěl přispět, může se vždy v neděli  (21.5., 28.5., a 4.6.) obrátit na paní dr. Janu Svobodovou.
  3. 3. Sbírka  minulou neděli  vynesla  3.509,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové  dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.    P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017