Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.04.2019, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 7.4. 2019

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 7.4. 2019 – PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme pátou neděli postní, zvanou Judica – podle vstupní antifony „Iudica me Deus“ - „Zjednej mi právo, Hospodine“.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • ve čtvrtek připomínku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
  • v sobotu připomínku sv. Martina I., papeže a mučedníka
  • Příští neděle bude neděle Květná (pašijová).
  1. Akce misijního klubka dětí „Postní koláč pro misie“ v kostele Všech svatých a v katedrále vynesla minulou neděli celkem 17.100,- Kč.  Pán Bůh zaplať všem, kdo jste přispěli jakýmkoli způsobem. Připomínáme pozvání na modlitbu růžence každou postní sobotu od 17.00 hod. v kapli v DDKT.
  2. V úterý 9.4.2019 po mši svaté vás zvu na biblickou hodinu.
  3. Příští neděli zahájíme mši svatou venku na Kostelním náměstí. Ratolesti jsou pro vás připravené.

 

Sbírka minulou neděli činila 4.402,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017