Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.10.2018, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 7.10. 2018

DVACÁTÁ SEDMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 7.10. 2018 – DVACÁTÁ SEDMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v úterý památku sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, také památku sv. Jana Leonardiho, kněze
  • ve čtvrtek památku sv. Jana XXIII., papeže
  • v pátek památku sv. Radima, biskupa
  • v sobotu sobotní památku Panny Marie
  • Příští neděle bude osmadvacátá neděle v mezidobí.
  1. Zveme všechny mladé rodiny do diecézního domu kardinála Trochty na duchovní obnovu, která se koná ve dnech 12.-14.10. 2018. Vede ji  P.Kamil Škoda.

Na sobotní program je zajištěno hlídání dětí. V rámci duchovní obnovy manželů se

bude konat modlitba chval v  sobotu  13.10. 2018 v kapli DDKT od 21.00 hod.

Zveme všechny, kteří se chtějí modlit za manželství. Podrobnosti a kontakt jsou na

plakátku.

 

  1. Dnes v 16.00 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena latinská mše sv. Celebruje dómský vikář z Pasova.
  2. Dnes v 16.30 hod. vás zveme na faru v Počaplech. O Panně Marii Růžencové bude přednášet paní Vlasta Klekerová.
  3. Na neděli 21. října 2018 připadá Misijní neděle. Misijní klubko dětí připravuje akci "Misijní koláč" a též malý misijní jarmark. Akce není prezentací výrobků jen dětí Misijního klubka a jejich rodičů, ale je otevřená všem farníkům! Kdo byste rádi něco dobrého nabídli, máte sílu a čas něco hezkého vytvořit, napéci, máte možnost tak učinit a přinést v neděli 21.10. na bohoslužbu. Výtěžek je určen na podporu Papežského misijního díla.

Sbírka minulou neděli činila  4.502,- Kč.  Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017