Hlavní menu:

Bookmark and Share
06.09.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 6. září 2020

DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 6. září 2020

DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme 23. neděli v liturgickém mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:

· v pondělí památku sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

· v úterý svátek Narození Panny Marie

· ve středu památku sv. Petra Klavera, kněze

· ve čtvrtek památku blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka

· v sobotu památku Jména Panny Marie

· Příští neděle bude 24. neděle v liturgickém mezidobí.

1. Prosíme rodiče, aby přihlašovali své děti do výuky náboženství. Přihlášky jsou v kostele vzadu u kancionálů nebo na webových stránkách farnosti. Podle počtu přihlášených dětí budou v druhé polovině září utvořeny skupiny.

2. Vzhledem k tomu, že je stále velký počet lidí nakažených nemocí Covid 19, je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření - důsledně používat dezinfekci, dodržovat vhodné rozestupy, zdravit se úklonou hlavy a úsměvem, při účasti více jak 100 lidí na bohoslužbách a vždy při svátosti smíření mít roušku.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017