Hlavní menu:

Bookmark and Share
06.06.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 6. června 2021

DESÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 6. června 2021
DESÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DESÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v úterý připomínka sv. Medarda, biskupa
  • ve středu památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
  • ve čtvrtek připomínka sv. Bohumila, arcibiskupa a poustevníka
  • v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  • v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  • Příští neděle bude 11. neděle v mezidobí.
  1. Děkuji všem, kdo jste se ve čtvrtek podíleli na průběhu slavnosti Božího Těla.
  2. V pátek 11. června 2021 při večerní mši svaté bude otec biskup Jan udílet svátost biřmování.
  3. V neděli 20. června po mši svaté nás pozvou děti z Misijního klubka na "Misijní koláč". Akce je přesunuta z loňské Misijní neděle. Dobrovolné příspěvky budou odeslány na Papežské misijní dílo.

 

Sbírka minulou neděli činila 4.109,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017