Hlavní menu:

Bookmark and Share
07.05.2024, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky neděle 5. května 2024

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky neděle 5. května 2024

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme  ŠESTOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ.

V následujícím týdnu budeme prožívat

  • v pondělí památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
  • ve středu památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  • ve čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého)
  • v pátek památku sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve
  • Příští neděle bude sedmá neděle velikonoční.

 

  1. Katecheze dětí a „farní kafe“ se mimořádně přesouvá z dneška na příští neděli.
  2. V měsíci květnu se konají po mši svaté májové pobožnosti.
  3. Aktuální číslo KT (18) věnuje pozornost např. plenárnímu zasedání českých a moravských biskupů, úloze pastoračních asistentů ve farnostech, historii loretánských litanií, práci Evropské charity aj.  Doporučuji k přečtení také velice zajímavé příspěvky v příloze Perspektivy.
  4. Prosím vás o finanční pomoc Radiu Proglas. Pokud můžeme, podpořme vysílání křesťanského média.
  5. Sbírka minulou neděli činila 6.114,- Kč. Děkujeme. Dnešní sbírka je věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnané dny velikonoční doby.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017