Hlavní menu:

Bookmark and Share
06.04.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 5.4. 2020

Květná neděle

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 5. dubna 2020 – Květná neděle

Dnes prožíváme Květnou neděli, zvanou také Pašijová. Začíná SVATÝ TÝDEN.

Ve čtvrtek začíná VELIKONOČNÍ TRIDUUM - Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.

  • Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení Eucharistie.
  • Velký pátek - slavíme památku umučení Páně. Je to den přísného postu.
  • Bílá sobota je dnem tichého rozjímání u Kristova hrobu.
  • Příští neděli bude slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

1.  Z důvodu pokračování stavu nouze nebudou slaveny mše svaté s účastí veřejnosti. Pro všechny věřící platí dispens od účasti na bohoslužbách, který udělili diecézní biskupové. Mše svaté i obřady velikonočního tridua bude přenášet Radio Proglas, TV Noe, ČT2, slovenský Lux. Prosím o preferování stanice ČT2 (zejména v neděli 5.4.2020 v 10.00 hod.), aby se zvýšila sledovanost této stanice a následně ochota  ČT k dalšímu vysílání náboženských pořadů.

Rozpis přenosů bohoslužeb z různých farností najdete na serveru  mseonline.cz.

Radio Proglas zve vždy ve 20 hod. k modlitbě za zastavení pandemie.

2.   Neveřejné bohoslužby v Litoměřicích se budou konat: Na Zelený čtvrtek v 18 hod., obřady Velkého pátku v 18 hod., vigilie Zmrtvýchvstání Páně v sobotu v 19 hod., na Boží hod velikonoční v 9 hod.  Pokud můžete, připojte se  k bohoslužbě v tomto  čase  na dálku modlitbou.

3.      Den Páně můžeme slavit i společnou modlitbou v rodině, čtením textů z Písma, připadajících na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz a v Katolickém týdeníku). Na webu biskupství (dltm) je zveřejněn manuál  pro nedělní domácí bohoslužbu.

4.   Náš kostel Všech svatých bude otevřený následovně:

Květná neděle:  15.00 - 17.00 hod.

Velký pátek:  14.00 - 17.00 hod.

Bílá sobota:   14.00 - 17.00 hod.

Boží hod velikonoční: 14.00 - 17.00 hod.

Můžete tento čas využít ke krátké individuální modlitbě a k přijetí Eucharistie, ovšem za dodržení těchto podmínek: V kostele nesmí být víc jak tři lidé, musí dodržet vzájemný odstup min. 2 metry, rouška, jednorázové rukavice. Mějme na paměti, že jsme povinni chránit zdraví druhých i svoje.

K dispozici budou požehnané ratolesti.

5.   Od pondělí 6.4.2020 do Zeleného čtvrtku 9.4.2020  vždy od 16.00 do 18.00 hod. bude kostel Všech svatých otevřený. Bude možné přistoupit ke svátosti smíření - pět pod podmínkou dodržení všech podmínek uvedených výše.

Budu rád, když se předem telefonicky dohodneme na časovém harmonogramu, abychom předešli zbytečnému shlukování penitentů před kostelem.

6.   Aktuální čísla Katolického týdeníku je možné vždy od soboty zdarma stáhnout z webových stránek KT:    www.katyd.cz.

7.  ČBK  nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. V naší diecézi to jsou P. Rudolf Repka (tel. 603 327 159) a P. Radim Vondráček (tel. 605 032 253).

Děkuji za vaše modlitby.

Přeji vám v této mimořádné době, kterou nikdo z nás ještě nezažil, hodně síly

a trpělivosti ke zvládání všech těžkostí, vyplývajících z omezení.

Bůh vás všechny ochraňuj!  Žehná Vám  P. Józef.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017