Hlavní menu:

Bookmark and Share
05.06.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 4. června 2023

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 4. června 2023
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Dnes prožíváme slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

V  následujícím týdnu bude

 • v pondělí památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • v úterý památka sv. Norberta, biskupa,zakladatele řádu premonstrátů
 • ve čtvrtek slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
 • v pátek památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
 • v sobotu sobotní památka Panny Marie
 • Příští neděle bude desátá neděle v mezidobí.
 1. Mnohokrát děkuji všem, kdo jste se podíleli na organizování Noci kostelů v našem farním obvodě. Díky vaší službě byl i letošní ročník úspěšný.
 2. Ve čtvrtek od 18 hod. budeme slavnost Těla a krve Páně slavit společně s dómskou farností v našem kostele. Po mši svaté půjdeme průvodem do katedrály.
 3. Srdečně vás zvu do našeho kostela na koncert sboru eichstättské katedrály, který se koná v sobotu 10. června 2023 v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.
 4. Náš otec biskup Jan Baxant oslaví v tomto roce trojí jubileum. Otec biskup nás všechny pozval v pátek 23. června, v den svého zlatého kněžského jubilea, do katedrály na děkovnou bohoslužbu. Rádi bychom ho při této příležitosti potěšili dárkem. Vzadu v kostele jsme proto připravili zvláštní pokladničku pro Vaše příspěvky na společný dárek naší farnosti.
 5. Příští neděli při mši svaté v 9 hod. přistoupí osm dětí k prvnímu svatému přijímání. Provázejme je modlitbou.
 6. Články v aktuálním čísle KT (22) věnují pozornost svěcení novokněží, zamyšlení rektora semináře P. Jana Kotase nad podobou jejich formace, vzpomínce na zesnulého jezuitu P. Petra Koláře, životnímu jubileu Mons. Tomáše Halíka, výchově vztahů mezi sourozenci aj.
 7. Sbírka minulou neděli činila 7.485,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017