Hlavní menu:

Bookmark and Share
05.09.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 4.9. 2016

DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 4.9. 2016 - DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* ve středu památku sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

* ve čtvrtek svátek Narození Panny Marie

* v pátek památku sv. Petra Klavera, kněze

* v sobotu památku bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

* Příští neděle bude čtyřiadvacátá neděle v mezidobí.

1. Prosím rodiče, přihlašujte své děti do výuky náboženství. Přihlášky najdete vzadu na bočním oltáři u kropenky nebo v elektronické podobě na farním webu.

2. Centrum pro rodinu zve v sobotu 10. září 2016 do Jablonného na diecézní pouť rodin.

3. Chrámový sbor nutně potřebuje posily ve všech skupinách hlasů, hlavně tenory a basy. Prosím, pokud dobře zpíváte, přihlaste se u pana varhaníka. Je krásné chválit svého Stvořitele zpěvem při liturgii.

4. Ode dneška budou opět v katedrále od 17.00 hod. pravidelné nedělní kanovnické nešpory.

5. Doporučuji poslední číslo Katolického týdeníku, je v něm mimo jiné článek o P. Vítu Fialovi, rodáku z naší farnosti. Také jsou k dispozici starší čísla s mnoha zajímavostmi a prázdninovou soutěží.

6. Sbírka z minulé neděle vynesla 3.021 Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, za květinové a finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017