Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.12.2016, autor: P. Jozef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 4. 12. 2016

Druhá neděle adventní

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 4. 12. 2016 - DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* v úterý památku sv. Mikuláše, biskupa

* ve středu památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

* ve čtvrtek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

* v pátek památku sv. Juana Diega (Jana Didaka), laika, vizionáře

* Příští neděle bude třetí neděle adventní.

1. Dnes v 11 hod. slouží P. Jakub Zentner v kostele sv. Jakuba mši sv. podle misálu z r. 1962.

2. Dnes v 15 hod. zvu všechny do našeho kostela na setkání se svatým Mikulášem.

3. Na "Dar pro papeže Františka k 80. narozeninám" bylo v naší farnosti vybráno 7.451,- Kč. Tato částka již byla odeslána na účet Asociace hospicové péče jako dar farníků ve prospěch hospice sv. Štěpána.

4. Na příští neděli připravují děti z misijního klubka “Adventní misijní jarmark”. Po ranní mši sv. budou prodávat vlastnoručně vyrobené pohlednice, přáníčka, svíčky, svícny aj. Výtěžek je určen na podporu Papežského misijního díla.

5. Rozpis rorátních mší sv. v kostele sv. Jakuba je vzadu na bočním oltáři.

6. O adventních nedělích a o vánočních svátcích bude kostel Všech svatých otevřený pro veřejnost. Rozpis služeb zajišťuje paní Marie Mazancová.

7. Sbírka z minulé neděle vynesla 3.233,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017