Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.10.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 31. října 2021

JEDENATŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 31. října 2021

JEDENATŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme JEDENATŘICÁTOU NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí slavnost Všech svatých
 • v úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • ve středu památka sv. Martina de Porres, řeholníka
 • ve čtvrtek památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 • v pátek první pátek v měsíci
 • v sobotu sobotní památka Panny Marie
 • Příští neděle bude 32. neděle v mezidobí.
 1. Poutní mši svatou zítra o slavnosti Všech svatých bude u nás sloužit novokněz z Mariánských Radčic P. Christopher Cantzen. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
 2. V úterý v 15 hod. se sejdeme u kříže na litoměřickém hřbitově k pobožnosti za všechny věrné zemřelé.
 3. Věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci v pondělí 1.11. odpoledne a v úterý 2.11. po celý den při návštěvě kostela. Podmínkami jsou tři obvyklé podmínky (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce), dále modlitba Páně a Vyznání víry.
 4. Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění tří obvyklých podmínek, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam za zemřelé.
 5. V aktuálním čísle KT (44) doporučuji zejména články věnované památce zemřelých, Karlu Havlíčku Borovskému, vyznamenaným pracovníkům Charity ČR, roli prezidenta ČR, doučování dětí po roční distanční výuce a další.
 6. Výtěžek z akce Misijní koláč minulou neděli vynesl celkem 10.544 Kč. Všem dárcům a těm, kteří se na akci podíleli, upřímné Pán Bůh odplať.
 7. Sbírka minulou neděli činila 8.741,- Kč. Byla věnována ve prospěch Papežského misijního díla. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.

P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017