Hlavní menu:

Bookmark and Share
01.11.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 30. října 2022

TŘICÁTÁ PRVÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 30. října 2022
TŘICÁTÁ PRVÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme  JEDENATŘICÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka sv. Wolfganga, biskupa
 • v úterý slavnost Všech svatých
 • ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • ve čtvrtek památka sv. Martina de Porres, řeholníka
 • v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 • v sobotu sobotní památka Panny Marie
 • Příští neděle bude 32. neděle v mezidobí.
 1. Minulou neděli při akci „Misijní koláč“ na pomoc misiím se podařilo získat 18.120,- Kč. Pán           Bůh odplať všem dárcům i těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému dílu. Mnohokrát děkuji paní Janě Brejchové a paní Janě Olivové, vedoucím misijního klubka dětí, za pečlivou přípravu programu    a za celoroční obětavou práci s dětmi v klubku.
 2. V úterý 1.11. 2022 v 18 hod. budeme v našem kostele slavit poutní mši svatou. Po mši sv. vás zvu na farní setkání.
 3. Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve středu od 15 hod.
 4. V úterý 1.11. a ve středu 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat   plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek  (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při   návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
 5. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné        odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba    jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky pouze částečné.
 6. V aktuálním čísle KT (44) najdeme články o tradici slavení svátku Všech svatých, o důležitosti       vzpomínání na naše zemřelé, o otázkách smrti, prožívání a zvládání smutku, také pozvání na Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu, zprávu o stěhování varhan pro pražskou katedrálu aj.
 7. Sbírka minulou neděli činila 11.056,- Kč.  Byla věnována na misie. Děkujeme.
 8. Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

 

Přeji vám požehnanou neděli i celý další týden.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017