Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.07.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 30. července 2023

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 30. července 2023
SEDMNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme SEDMNÁCTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu bude

  • v pondělí památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele řádu jezuitů
  • v úterý památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, zakladatele kongregace redemptoristů
  • · ve středu památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa,
  • také památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
  • pátek památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, první pátek v měsíci
  • v sobotu památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Příští neděli bude svátek Proměnění Páně.
  1. Dnes v 18 hod. jsme zváni na poutní mši svatou do kaple sv. Anny v Nučničkách.
  2. Ing. Martin Bruzl a Ing. Miroslava Horká si v sobotu 5.8.2023 udělí svátost manželství. Modleme se za snoubence.
  3. Sbírka minulou neděli činila 10.517,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017