Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.10.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 30. 10. 2016

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 30. 10. 2016 - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* v pondělí památku sv. Wolfganga, biskupa

* v úterý poutní slavnost Všech svatých

* ve středu památku Všech věrných zemřelých

* ve čtvrtek památku sv. Martina de Porres, řeholníka

* v pátek památku sv. Karla Boromejského, biskupa

* v sobotu sobotní památku Panny Marie

* Příští neděle bude třicátá druhá v liturgickém mezidobí.

1. Minulou (misijní) neděli děti z Misijního klubka vybraly 8.210 Kč. Podpoří Světové misijní dílo.

2. V úterý v 18 hod. bude v našem kostele poutní mši svatou celebrovat náš otec biskup Jan. Po mši sv. vás zvu na přátelské setkání farníků. Pokud byste mohli přinést něco sladkého, uvítáme. Ostatní pohoštění bude zajištěno.

3. Ve středu je památka Všech věrných zemřelých. Mši sv. v katedrále v 7.30 hod. celebruje otec biskup Jan. V 15 hod. bude “Dušičková pobožnost” na litoměřickém hřbitově.

4. V měsíci listopadu je možné získávat odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

5. Mše sv. podle misálu z r. 1962 bude v kostele sv. Jakuba sloužena ve středu 2.11. ve 12.15 hod. a v neděli 6.11. v 11 hod.

6. V pátek 11.11. 2016 v 17.00 hod. vás zvu na poutní mši sv. do kostela sv. Martina v Mlékojedech. Kostel se opravuje, mše sv. tam bude opět po mnoha desetiletích.

7. Sbírka z minulé neděle vynesla 9.575,- Kč. Byla věnována na misie. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, za květinové a finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017