Hlavní menu:

Bookmark and Share
03.01.2021, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 3. ledna 2021

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 3. ledna 2021
DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Dnes prožíváme druhou neděli po Narození Páně.

Na dnešní den připadá také památka Nejsvětějšího Jména Ježíš.

V týdnu si připomeneme:

• ve středu slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

• ve čtvrtek památku sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

• Příští neděli bude svátek Křtu Páně.

  1. Děkuji všem farníkům, kteří svou službou umožnili, aby náš kostel byl o adventních nedělích a v době vánoční přístupný veřejnosti. Upřímné Pán Bůh odplať!
  2. Podmínky pro účast na bohoslužbách zůstávají stejné jako v minulém týdnu.
  3. Ve středu 6. ledna při večerní mši svaté bude žehnání vody, kadidla a křídy. Přineste si, prosím, nádobky na svěcenou vodu, případně zlaté předměty k žehnání.
  4. Sbírka o vánočních svátcích, Novém roku a minulou neděli činila 15.949,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Pokud by někdo z farníků a přátel farnosti chtěl přispět přímo na farní účet, uvádím jeho číslo: 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a podporu.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017