Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.08.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 29. srpna 2021

DVACÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 29. srpna 2021

DVACÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVACÁTOU DRUHOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v úterý připomínka sv. Jiljí, mnicha a poustevníka, jednoho ze 14 svatých pomocníků
  • ve středu Světový den modliteb za péči o stvoření
  • v pátek památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve,
  • první pátek v měsíci
  • v sobotu sobotní památka Panny Marie

Příští neděle bude 23. neděle v mezidobí.

  1. V sobotu 18. září v 11 hod. se na Tetíně koná Národní poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Schönborn. Naše farnost nabízí poutní zájezd. Přihlašovat se můžete u pana Alexy nebo u P. Józefa do 12. září. Podrobnosti najdete na plakátku a na webových stránkách farnosti.
  2. Příští neděli v 9 hod. bude mše svatá na zahájení školního roku s katechezí dětí a žehnáním školních pomůcek.
  3. Na nástěnce a na webových stránkách biskupství je zveřejněn text Výzvy českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám. Prosím, pečlivě si text pročtěte a modlete se za naši zem.
  4. Sbírka minulou neděli činila 5.151,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017