Hlavní menu:

Bookmark and Share
30.10.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky neděle 29. října 2023

TŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky neděle 29. října 2023
TŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme 30. neděli v mezidobí.

V  následujícím týdnu bude

 • v pondělí připomínka sv. Marcela, setníka
 • v úterý památka sv. Wolfganga, biskupa
 • ve středu slavnost Všech svatých
 • ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • v pátek památka sv. Martina de Pores, řeholníka; první pátek v měsíci
 • v sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Příští neděle bude 31. neděle v mezidobí.
 1. Děti z misijního klubka při akci Misijní koláč získaly částku 13.650,- Kč, kterou podpoří       Papežská misijní díla. Všem, kdo pomohli a akci podpořili, upřímné Pán Bůh odplať.
 2. Ve středu o slavnosti Všech svatých v 18 hod. vás zvu do našeho kostela na poutní mši           svatou. Hlavním celebrantem bude P. Jan Hrubý. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Po mši svaté se sejdeme na faře k poutnímu pohoštění.
 3. Dušičková pobožnost na litoměřickém hřbitově se koná ve čtvrtek 2.11. v 15 hod.
 4. Odpustky pro duše v očistci je možné získat letos mimořádně již ve dnech od 25. října
  do 1. listopadu 2023
  a pak v obvyklém termínu od 1. do 8. listopadu 2023. Při splnění tří    obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – lze          denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních listopadových dnech lze      takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné.
 5. Aktuální číslo KT (42) věnuje pozornost situaci v Izraeli, změnám ve vedení komunity Taizé,       průběhu synody v Římě, misionářské roli každého z nás, také výtvarnému umění (českému   krajinářství) i jiným tématům.
 6. Sbírka minulou neděli činila  8.400,- Kč. Byla věnována na misie. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017