Hlavní menu:

Bookmark and Share
30.05.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 29. května 2022

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 29. května 2022
SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme SEDMOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ, Den modliteb za sdělovací prostředky.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze
  • v úterý svátek Navštívení Panny Marie
  • ve středu památka sv. Justina, mučedníka
  • ve čtvrtek památka svatých Marcelína a Petra, mučedníků
  • v pátek památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků z Ugandy, první pátek v měsíci
  • Příští neděli bude slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
  1. Misijní klubko zve rodiny s dětmi příští sobotu 4. června 2022 do Horní Police na pouť nazvanou Putování k Panně Marii. Mše sv. tam začíná v 10 hod.
  2. V úterý 31.5. 2022 od 18.30 hod. v sále teplické konzervatoře zahraje Anežka Landová na     svém absolventském koncertě skladby Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany a dalších            skladatelů.
  3. V aktuálním čísle KT (22) doporučuji článek P. Regnera o nacházení Boha ve všem, co nás       obklopuje, záznam rozhovoru s arcibiskupem Janem Graubnerem, zamyšlení nad rolí školních kaplanů, vzpomínku na pana Josefa Abrháma a další články v příloze Perspektivy.
  4. Sbírka minulou neděli činila 8.266,- Kč. Byla věnována na pomoc křesťanům na východě. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli i celý další týden.  P. Józef

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017