Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.03.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 29. března 2020

Pátá neděle postní

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 29. března 2020 – Pátá neděle postní

Dnes prožíváme pátou neděli postní, zvanou  Judica - podle vstupní antifony “Iudica me Deus” - Zjednej mi právo, Hospodine.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • ve čtvrtek připomínku sv. Františka z Pauly, poustevníka
  • v pátek první pátek v měsíci
  • Příští neděle bude  NEDĚLE KVĚTNÁ  (PAŠIJOVÁ).

 

1.  V nastalé mimořádné situaci mají všichni věřící otcem biskupem udělený dispens od účasti na nedělní mši sv.  Svaté přijímání mohu donést starším farníkům domů. (Požádejte telefonicky na č. 777 020 426.)

Je možné účastnit se každý den mše sv. prostřednictvím vysílání Radia Proglas, televize Noe, TV 2, slovenské televize Lux a přenosů  bohoslužeb z různých farností  a přijímat duchovně.

Rozpis přenosů bohoslužeb najdete na serveru  mseonline.cz.

Radio Proglas zve vždy ve 20 hod. k modlitbě za zastavení pandemie.

Pamatujme, že máme odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé, zejména za ohrožené seniory.  Naší povinností je minimalizovat rizika onemocnění.

2.      Den Páně můžeme slavit i společnou modlitbou v rodině, čtením textů z Písma, připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz, v Katolickém týdeníku). Na webu biskupství (dltm) je zveřejněn manuál  pro nedělní domácí bohoslužbu.

3.   Aktuální čísla Katolického týdeníku je možné vždy od soboty zdarma stáhnout z webových stránek KT:    www.katyd.cz

4.  ČBK  nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. V naší diecézi to jsou P. Rudolf Repka (tel. 603 327 159) a P. Radim Vondráček (tel. 605 032 253).

Děkuji za vaše modlitby.  Přeji vám hodně Boží ochrany, sílu a trpělivost ke zvládání těžkostí.

P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017