Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.02.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 28. února 2021

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích,
Ohlášky – neděle 28. února 2021
DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme druhou neděli postní - Reminiscere -podle vsupní antifony "Reminiscere miserationum tuarum, Domine." (Pane, rozpomeň se na své slitování, na své milosrdenství.)

V týdnu si připomeneme:

- ve čtvrtek připomínku sv. Kazimíra, polského knížete, prince

- Příští neděle bude třetí neděle postní.

  1. V pátek 5.3. od 17.30 hod. povedou pobožnost křížové cesty senioři.
  2. Misijní klubko dětí nabízí farníkům možnost připojit se k iniciativě na dobu postní s názvem "Ninive - pokání rodin".
  3. Prosím farníky, aby v souvislosti s vládním nařízením důsledně dodržovali předepsaná ochranná opatření - jako ochrana nosu a úst nestačí látková rouška. Je třeba použít alespoň chirurgickou roušku, lépe respirátor FFP2 (KN95). Připomínám, že máme povinnost pečovat o dar zdraví - dar Boží: Pečovat o zdraví svoje a chránit zdraví ostatních.
  4. Sbírka minulou neděli činila 5.902,- Kč. Byla věnovaná na charitativní činnost svatého otce, na tzv. "Svatopetrský haléř". Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017