Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.08.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 28. srpna 2022

DVAADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 28. srpna 2022

DVAADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVAADVACÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka Umučení sv. Jana Křtitele
 • v úterý připomínka sv. Fiakra, mnicha a poustevníka
 • ve středu připomínka sv. Rajmunda, řeholníka, kardinála
 • ve čtvrtek připomínka sv. Jiljí, opata, Světový den modliteb za péči o stvoření
 • v pátek připomínka sv. Justa, biskupa; první pátek v měsíci
 • v sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 • Příští neděle bude 23. neděle v mezidobí.

 

 1. Při nedávné opravě střechy kostela Všech svatých byla objevena vzácná freska. Byli jsme zařazeni do nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za Objev maleb v kostele Všech svatých. Ceny udělí odborná porota. O další ceně „Památky děkují“ rozhoduje také široká veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách NPÚ. Hlasovat můžete do 30. září.
 2. Druhou nominaci na tutéž cenu jsme získali za kvalitní restaurování sochařské výzdoby na fasádě kostela sv. Antonína v Milešově. Nezapomeňte, prosím, hlasovat.
 3. Slečna Ludmila Landová a pan Dominik Landsinger si chtějí dne 10. září 2022 navzájem udělit svátost manželství. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření platného manželství, je povinen oznámit je na farním úřadě. Prosíme o modlitbu za snoubence.
 4. Prosím rodiče, aby přihlašovali své děti do výuky náboženství. Přihlášky jsou vzadu u kropenky a na webových stránkách farnosti.
 5. Příští neděli 4. září po mši svaté v 9 hod. bude žehnání školákům, jejich učitelům, školních aktovek a pomůcek. Po mši svaté se sejdeme na „farní kafe“.
 6. V aktuálním čísle KT (35) najdeme např. zprávu o proměnách ve sboru kardinálů, rozhovory s kardinálem Schönbornem a malířem Janem Knapem, rady rodičům, jak zorganizovat přípravy na nový školní rok.
 7. Sbírka minulou neděli činila 5.291,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

 

Přeji vám požehnanou neděli i celý další prázdninový týden. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017