Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.05.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 28. května 2023

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 28. května 2023
SLAVNOST SESLÁNÍ  DUCHA SVATÉHO

Dnes prožíváme slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Končí doba velikonoční, začíná liturgické mezidobí.

V  následujícím týdnu bude

 • v pondělí památka Panny Marie, Matky církve
 • v úterý svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky naší diecéze
 • ve středu svátek Navštívení Panny Marie
 • ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • v pátek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; první pátek v měsíci
 • v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

 

 1. V pátek 2.6. 2023 se koná Noc kostelů. V našem farním obvodě budou otevřeny všechny       kostely. Pro návštěvníky je připravený program. Prosím, zapisujte se u pořadatelů na služby.
 2. V sobotu 10. června v 18 hod. se v našem kostele Všech svatých koná koncert katedrálního    pěveckého sboru z Eichstättu.
 3. V neděli 11. června přistoupí několik dětí k prvnímu svatému přijímání. Prosím,         doprovázejme je modlitbou.
 4. Náš otec biskup Jan Baxant oslaví v tomto roce trojí jubileum - 75 let života, 50. výročí kněžského svěcení a 15 let biskupské služby. Otec biskup nás všechny pozval v pátek 23. června, v den svého zlatého kněžského jubilea, do katedrály na děkovnou bohoslužbu. Rádi bychom ho při této příležitosti potěšili dárkem. Vzadu v kostele jsme proto připravili zvláštní pokladničku pro Vaše příspěvky na společný dárek naší farnosti.
 5. Články v aktuálním čísle KT (21) věnují pozornost např. 15. ročníku Noci kostelů, 30. výročí      založení plzeňské diecéze, práci dozorců ve věznicích, životu cizinců ve farnostech, událostem      v diecézích.
 6. Sbírka minulou neděli činila 4.938,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017