Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.04.2024, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky neděle 28. dubna 2024

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky neděle 28. dubna 2024
PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme PÁTOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ.

V následujícím týdnu budeme prožívat

  • v pondělí svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
  • v úterý památku sv. Zikmunda, krále a mučedníka, také památku sv. Pia V., papeže
  • ve středu 1. května památku sv. Josefa dělníka
  • ve čtvrtek památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  • v pátek svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů, první pátek v měsíci
  • Příští neděle bude šestá neděle velikonoční.
  1. Dnes ve 12 hod. se vydáme z kostela Všech svatých na pěší pouť do kostela sv. Vojtěcha v Počaplech. Poutní mše sv. tam začíná v 15 hod.
  2. V měsíci květnu vždy po mši svaté budou májové pobožnosti.
  3. Aktuální číslo KT (17) věnuje pozornost setkání Taizé v Praze, celoevropskému setkání řeholníků ve Vranově u Brna, životnímu jubileu hudebníka Jaroslava Krčka, přináší zamyšlení nad trestem ve výchově dětí aj. Doporučují k přečtení také přílohu Perspektivy.
  4. Sbírka minulou neděli činila 7.574,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnané dny velikonoční doby. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017