Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.03.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 28. března 2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích,

Ohlášky – neděle 28. března 2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

Dnes prožíváme Květnou neděli, zvanou také Pašijová. Začíná Svatý týden.

Ve čtvrtek začíná Velikonoční triduum - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

 • Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení Eucharistie.
 • Na Velký pátek slavíme památku umučení Páně. Je to den přísného postu.
 • Bílá sobota je dnem tichého rozjímání u Kristova hrobu.
 • Příští neděli bude slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
 1. Z důvodu karantény se až do Zeleného čtvrtku nekonají žádné bohoslužby v katedrále sv. Štěpána. Mše svaté se přesouvají v obvyklých časech do děkanského kostela Všech svatých.
 2. Pořad bohoslužeb v našem farním obvodu od Květné neděle do Velikonočního pondělí je zveřejněný na webových stránkách farnosti, na nástěnce a vzadu u kropenky. Letos budou obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty probíhat paralelně v katedrále sv. Štěpána a v kostele Všech svatých. Prosím o důsledné nošení respirátorů a dodržování rozestupů v celém prostoru kostela - v bočních lodi jsou připravené židle.
 3. Na Velký pátek 2.4. od 15.00 hod. konáme v kostele Všech svatých pobožnost křížové cesty.
 4. Na Bílou sobotu bude u Božího hrobu pokladnička. Sbírka bude věnována na Svatou zemi.
 5. Kostel Všech svatých bude pro večejnost otevřený na Velký pátek od 13 hod. do 17 hod., na Bílou sobotu a o Božím hodu velikonočním od 10 hod. do 17 hod., na Velikonoční pondělí od 13 hod. do 17 hod. Služby v kostele organizuje paní Marie Mazancová.
 6. Do 9.4. 2021 se v naší republice koná sčítání lidu. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se přihlásili ke katolické církvi, přestože se jedná o údaj nepovinný (kolonka B10).
 7. V aktuálním čísle Katolického týdeníku (13) doporučuji k přečtení zejména články o významu návštěvy papeže Františka v Íráku, o malíři Stanislavu Lajdovi a přílohu Perspektivy.
 8. Sbírka minulou neděli činila 6.051,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli i celý Svatý týden. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017