Hlavní menu:

Bookmark and Share
28.10.2018, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 28.10. 2018

TŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 28.10. 2018 – TŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ,  den 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pondělí památku blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
 • ve středu památku sv. Wolfganga, biskupa
 • ve čtvrtek slavnost Všech svatých
 • v pátek Vzpomínku na všechny věrné zemřelé
 • v sobotu památku sv. Martina de Porres, řeholníka
 • Příští neděle bude třicátá prvá v mezidobí.

 

 1. Akce Misijní koláč vynesla rekordní částku 13.550 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na podpoře Papežského misijního díla.
 2. Ve čtvrtek v 18 hod. vás zvu na poutní mši svatou, kterou bude v našem kostele Všech svatých celebrovat otec biskup Jan. Po mši svaté vás zvu na přátelské setkání na faře. Přivítáme, pokud můžete přinést něco k pohoštění.
 3. V pátek 2.11. 2018 ve 12 hod. bude v kostele sv. Jakuba latinská mše sv. za zemřelé.
 4. Ve čtvrtek 1.11. odpoledne a v pátek 2.11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se ještě modlitbu Páně a vyznání víry.   Od 1. do 8. listopadu mohou věřící denně  získat  plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění tří obvyklých podmínek, pokud navštíví hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 5. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v pátek od 15 hod.
 6. V sobotu 10.11.2018 od 16 hod. zveme do DDKT na přednášku  „Křesťan a moderní duchovní proudy“.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017