Hlavní menu:

Bookmark and Share
27.06.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 27. června 2021

TŘINÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 27. června 2021
TŘINÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme TŘINÁCTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
  • v úterý slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
  • ve středu památka svatých prvomučedníků římských
  • v pátek první pátek v měsíci
  • v sobotu svátek sv. Tomáše, apoštola
  • Příští neděle bude 14. neděle v mezidobí.

 

  1. Při akci Dětského misijního klubka "Misijní koláč" se podařilo vybrat 8.168,- Kč. Částka bude odeslána na účet Papežského misijního díla. Pán Bůh odplať všem, kteří se k aktivitě Misijního klubka dětí připojili. Děkuji vedoucím klubka paní Janě Brejchové a Janě Olivové za jejich obětavou službu, které si velice vážím.
  2. Dnešní mše svatá byla slavena na poděkování za uplynulý nelehký školní rok. Mnohokráte děkuji našim katechetkám - paní Marii Brůnové a paní Věře Bartošové za výuku dětí. Bůh vám odplať! Přeji nejen jim, ale všem učitelům základních a středních škol zasloužený odpočinek o dovolené. Dětem přeji, aby prázdniny prožily dobře, radostně, bez úrazů.
  3. V novém čísle Katolického týdeníku (26) doporučuji k přečtení zejména články o vztazích ve společenství, o tzv. slepých skvrnách ve vnímání potřeb ostatních, vzpomínku na kardinála Vlka a vtipné povídání o úklidu kostela.
  4. Sbírka minulou neděli činila 4.460,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017