Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.09.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 26. září 2021

DVACÁTÁ ŠESTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 26. září 2021

DVACÁTÁ ŠESTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVACÁTOU ŠESTOU NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka sv. Vincence z Paula, kněze, patrona charity
 • v úterý slavnost sv. Václava, knížete, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • ve středu svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • ve čtvrtek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • v pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, první pátek v měsíci
 • v sobotu památka svatých andělů strážných
 • Příští neděle bude 27. neděle v mezidobí.

 

 1. Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství. Výuka začne v říjnu. Dvě skupiny mladších dětí bude učit paní učitelka Marie Brůnová, děti z 2. stupně ZŠ P. Józef. Přihlášky jsou vzadu u kropenky a na webových stránkách farnosti.
 2. Děti z Misijního klubka zvou v sobotu 2. října v 17 hod. do kaple v DDKT na modlitbu růžence, v sobotu 23. října do Horní Police na Misijní putování s Pannou Marií.
 3. V neděli 24.10. následuje v obou litoměřických farnostech akce „Misijní koláč“.
 4. Měsíc říjen je zvlášť měsícem modlitby růžence. Prosím, modleme se tuto modlitbu denně.
 5. Sbírka minulou neděli činila 4.289,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.

P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.

Ke stažení: Poselství ke světovému dni misií, 218 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017