Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.04.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 26. dubna 2020

Třetí neděle velikonoční

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 26. dubna 2020 – třetí neděle velikonoční

Dnes prožíváme třetí neděli velikonoční.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v úterý památku sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, také památku

sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu /griňon de monfort/, kněze

  • ve středu svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky     Evropy
  • ve čtvrtek památku sv. Zikmunda, mučedníka, také památku sv. Pia V.,     papeže
  • v pátek 1. května památku sv. Josefa dělníka,  první pátek v měsíci
  • v sobotu památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  • Příští neděle bude čtvrtá neděle velikonoční.

 

  1. Bohoslužby se již konají v obvyklém pořádku, ale s určitými omezeními.
  2. Pohřeb pana ing.Jana Zadražila bude ve čtvrtek 30.dubna 2020 v 11 h.
  3. V měsíci květnu budou po večerních mších svatých májové pobožnosti.
  4. Termín Noci kostelů se posouvá na pátek 12. června 2020.

 

Při účasti na bohoslužbě je nutné dodržovat následující pravidla:

-        bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob

-        v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů jedné domácnosti

-        účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce

-        účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; je doporučeno přijímat Eucharistii na ruku

-        v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

-        duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm

-        délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje

-       bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

-        je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby.

Přeji vám v této mimořádné době hodně síly a trpělivosti ke zvládání všech těžkostí.

Bůh vás všechny ochraňuj!  Žehná Vám  P. Józef.

 

 

 

 

 

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017