Hlavní menu:

Bookmark and Share
27.03.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 26. března 2023

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 26. března 2023
PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme PÁTOU NEDĚLI POSTNÍ, Judica - podle vstupní antifony “Iudica me Deus” - Zjednej mi právo, Hospodine.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí připomínka sv. Ruperta, biskupa
  • ve čtvrtek připomínka sv. Jana Klimaka, opata
  • v sobotu připomínka sv. Huga, biskupa
  • Příští neděle bude neděle Květná, pašijová.

 

  1. Postní koláč pro misie minulou neděli vynesl 14.670 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům i těm, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili!
  2. Ve dnech 2.- 9.7.2023 se na faře v Osečné koná ministrantský tábor pro ministranty ve věku od 6 do 15 let. Uzávěrka přihlášek je 31.5. 2023. Další informace najdete na plakátku.
  3. Příští neděli zahájíme mši sv. na Kostelním náměstí a průvodem půjdeme do kostela.
  4. V aktuálním čísle KT (12) věnují pozornost přípravě k přijetí svátosti křtu, svátosti smíření, současným problémům církve v Německu. Zajímavý je rozhovor se sbormistrem Petrem Fialou.
  5. 5. Sbírka minulou neděli činila 7.047,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli i celý týden.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017