Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.05.2019, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 26.5. 2019

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 26.5. 2019 – ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Dnes prožíváme šestou neděli velikonoční.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v pondělí památku sv. Augustina z Canterbury, biskupa
  • ve čtvrtek svátek sv. Zdislavy,  hlavní patronky litoměřické diecéze

(slavnost Nanebevstoupení Páně se překládá na neděli)

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • v pátek svátek Navštívení Panny Marie
  • v sobotu památku sv. Justyna, mučedníka
  • Příští neděli bude slavnost Nanebevstoupení Páně.
  1. Slavnost Nanebevstoupení Páně se překládá ze čtvrtka na neděli. Mše sv. ve čtvrtek v 18 hod. - o svátku sv. Zdislavy - bude mimořádně sloužena  v kostele Všech svatých.
  2. V úterý po večerní mši sv. zvu na faru na biblickou hodinu.
  3. Svátost manželství si udělí snoubenci Ing. Tomáš Hřebíček a Ing. Iva Černá Ph.D.  dne 1.6.2019. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření tohoto manželství, je povinen informovat farní úřad. Prosím o modlitbu za tyto snoubence.
  4. Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravách a hezkém průběhu letošní Noci kostelů.
  5. Poutní mše svaté budou v Jablonném slouženy v sobotu 1.6.2019 v 9.00 hod. (Mons. Martin Davídek), v 11.00 hod. (Otec biskup Mons. Jan Baxant),  ve 14 hod. (P. Metoděj Němec OP).

Sbírka minulou neděli činila  4.790,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017