Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.09.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 25. září 2022

ŠESTADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 25. září 2022
ŠESTADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme  ŠESTADVACÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
  • v úterý památka sv. Vincence z Paula, kněze
  • ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
  • ve čtvrtek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  • v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
  • v sobotu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
  • Příští neděle bude 27. neděle v mezidobí.

1.  Ve středu 28. září v 10.30 hod. nás farnost Lovosice zve do kostela sv. Václava na poutní mši svatou.

2. V sobotu 1. října si chtějí udělit svátost manželství slečna Mgr.Ludmila Lambeinová, PhD., bytem České Budějovice, a pan JUDr. Adam Čihák, bytem v Litoměřicích. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření platného manželství, je povinen oznámit je na farním úřadě. Prosím o modlitbu za snoubence.

3. Misijní klubko dětí srdečně zve rodiny s dětmi na modlitbu růžence – v sobotu 1. října od 17 hod. v kapli DDKT. Forma modlitby je přizpůsobena dětem.

4.  V aktuálním čísle KT (39) najdeme např. zprávu o mezináboženském kongresu v Kazachstánu, o slavnostním vyhlášení pražského chrámu sv. Ludmily za basiliku minor, článek o vínu – daru z nejvyšší lásky, rady, jak mluvit s dětmi o Pánu Ježíši,  přílohu Perspektivy. V příloze z diecézí je připomenuto 100. výročí založení Charity.

5. Připomínám, že do konce září můžete hlasovat pro udělení ceny Patrimonium pro futuro.

 

Sbírka minulou neděli činila 8.019,- Kč. Mnohokrát děkuji. Dnešní sbírka je věnována na Diecézní charitu.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

 

Přeji vám požehnanou neděli i celý další týden.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017